آهنگ ۲Scratch به نام Afterlife

آهنگ ۲Scratch به نام Afterlife

| آهنگ ۲Scratch به نام Afterlife را هم‌اکنون دانلود کنید.!

| هم‌اکنون میتوانید این آهنگ را با دو کیفیت متفاوت + متن آهنگ و ترجمه فارسی دریافت نمایید.!

| این آهنگ در سال ۲۰۲۰ منتشر شد.!

[تهیه شده توسط رسانه مــوزیــک درمــانــی]

[MusicDarmani.Ir]

__________

 

Livin' through the night and my time is runnin' by

شب رو میگذرونم و زمان داره سریع میگذره

 

Feelin' like I died and I live my afterlife, yeah

حس میکنم مردم و دارم تو آخرت زندگی میکنم

 

If I really die, yeah, I got to do it high

اگه واقعا بمیرم باید به بهترین شکل بمیرم

 

If I really die (Die, motherfucking, die, die)

اگه واقعا بمیرم

 

Livin' afterlife, yeah, my time is runnin' by

دارم تو آخرت زندگی میکنم و زمان سریع میگذره

 

Got some tears in my eyes, but I ain't really cry, yeah

اشک تو چشام جمع شده ولی گریه نمی کنم

 

Bitches on my side always ask me, "Are you fine?"

هرزه های اطرافم همیشه میگن حالت خوبه ؟

 

Am I really fine? (Am I fine, bro, no)

آیا واقعا حالم خوبه؟

 

Am I really fine, yeah

آیا واقعا حالم خوبه؟

 

Don't need a nine by my side, ain't no lie, yeah

نیازی به خوش شانسی ندارم دروغ نمیگم ...

 

Ain't no love in my heart and my mind, yeah

عشقی در قلب و ذهنم نیست

 

Like I'm blind now

انگار که کور شدم

 

See I'm a real dude, went through

من یه آدمی هستم که مثل بقیه دوران سخت رو طی کردم

 

If shit goes down, you meet the real you

اگر اوضاع بد بشه خود واقعیتو میبینی

 

That's true

درسته

 

Some people never fill their dreams, no

یه سری از مردم هیچوقت به آرزوشون نرسیدن

 

Hard way, but I saw people that just broke through

راه سختیه ولی من کسایی رو دیدم که راهشو پیدا کردن

 

Broke through

پیدا کردن

 

Feel like I did it

انگار من هم انجامش دادم

 

Still feeling loosed, still got no fucking win

هنوز حس میکنم باختم هنوز نبردم

 

Need some like you, you fucking with my shit

به کسایی مثل تو نیاز دارم ....

 

With you on my side I overcome every hill

اگه تو کنارم باشی بر هر مشکلی غلبه میکنم

 

That ain't no lie, I love the way you did it

این دروغ نیست من اونطوری که تو انجامش دادی رو دوست دارم

 

Love the way you smile

شکل لبخند زدنت رو دوست دارم

 

Love the way you move

شکل راه رفتنت رو دوست دارم

 

Just got me hypnotized

من رو هیپنوتیزم کردی

 

My time is runnin' by

زمان داره سریع میگذره

 

Feelin' like I died

حس میکنم مردم

 

Dreaming 'bout my life

زندگیم رو رویاپردازی میکنم

 

Living my afterlife, yeah

دارم تو آخرت زندگی میکنم

 

Livin' through the night and my time is runnin' by

شب رو میگذرونم و زمان داره سریع میگذره

 

Feelin' like I died and I live my afterlife, yeah

حس میکنم مردم و دارم تو آخرت زندگی میکنم

 

If I really die, yeah, I got to do it high

اگه واقعا بمیرم باید به بهترین شکل بمیرم

 

If I really die (Die, motherfucking, die, die)

اگه واقعا بمیرم

 

Livin' afterlife, yeah, my time is runnin' by

دارم تو آخرت زندگی میکنم و زمان سریع میگذره

 

Got some tears in my eyes, but I ain't really cry, yeah

اشک تو چشام جمع شده ولی گریه نمی کنم

 

Bitches on my side always ask me "Are you fine?"

هرزه های اطرافم همیشه میگن حالت خوبه ؟

 

Am I really fine? (Am I fine, bro, no)

آیا واقعا حالم خوبه؟

 

I just been drunk, tell them I'm not high

بهشون بگو فقط مست بودم خیلی فضا نرفتم :)

 

Livin' my life, but don't feel some inside, ayy

دارم زندگی میکنم ولی هیچ حسی درون خودم ندارم

 

Pull the trigger down and hit the drum, ayy

ماشه را به پایین بکش و درام را بزن

 

Just wanna get the money, then I'm gone, ayy

فقط میخوام پول رو بگیرم و برم

 

I'm just try to think that I ain't done, ayy

فقط دارم سعی میکنم فکر کنم هنوز کارم تموم نشده

 

While I'm gettin' chased by all the sirens

در حالی که من توسط همه آژیرها تعقیب میشم

 

You don't think they worry, but they do

تو فکر نمیکنی اونا نگران هستن ولی هستن

 

You can hear your mama cry, but you will leave her too

تو میتونی صدای گریه مادرتو بشنوی ولی رهاش میکنی ( نمیتونی کاری واسش بکنی )

 

She don't ever thought her little boy do what he do

اون هیچوقت فکر نمیکرد پسر کوچیکش کاری که اون کرد رو انجام بده

 

She will do her prayers with the devil next to you

اون کنار تو به همراه شیطانش عبادت میکنه

 

With the devil next to you

همراه شیطانش

 

Dumb boy, he won't make you Bulletproof

پسر ساده!! ، اون تو رو ضدگلوله نمیکنه

 

I know, thats what he said he do

میدونم ، کاری که میگه رو انجام میده

 

I know, that's what he said he-

میدونم کاری که میگه رو ...

 

Livin' through the night and my time is runnin' by

شب رو میگذرونم و زمان داره سریع میگذره

 

Feelin' like I died and I live my afterlife, yeah

حس میکنم مردم و دارم تو آخرت زندگی میکنم

 

If I really die, yeah, I got to do it high

اگه واقعا بمیرم باید به بهترین شکل بمیرم

 

If I really die (Die, motherfucking, die, die)

اگه واقعا بمیرم

 

Livin' afterlife, yeah, my time is runnin' by

دارم تو آخرت زندگی میکنم و زمان سریع میگذره

 

Got some tears in my eyes, but I ain't really cry, yeah

اشک تو چشام جمع شده ولی گریه نمی کنم

 

Bitches on my side always ask me, "Are you fine?"

هرزه های اطرافم همیشه میگن حالت خوبه ؟

 

Am I really fine? (Am I fine, bro, no)

آیا واقعا حالم خوبه؟

 

[MusicDarmani.ir]

[t.me/MusicDarmaniii]

[Instagram.com/MusicDarmaniii]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *