آهنگ Fismoll به نام Look at This

آهنگ Fismoll به نام Look at This

آهنگ Fismoll به نام Look at This را هم‌اکنون دانلود کنید.!

هم‌اکنون میتوانید این آهنگ را با دو کیفیت متفاوت + متن آهنگ و ترجمه فارسی دریافت نمایید.!

این آهنگ در سال ۲۰۱۳ منتشر شد.!

Look at this tree, it's sad without leaves

به این درخت نگاه کنید ، بدون برگ ناراحت است

 

Look at this girl, her curly beautiful hair

به اين دختر نگاه كن، به موهاي فر زيباي او

 

Look at this man, he loves her only with hands

به اين مرد نگاه كن، او آن دختر را دوست دارد تنها با دستانش

 

Look at this tree again, it's crying over him

به اين درخت دوباره نگاه كن، دارد براي آن مرد گريه ميكند

 

There are thousands of us

هزاران نفر شبيه ما وجود دارد

 

We are feeble like glass

ما مانند شيشه ضعيفيم

 

Still lost in rhymes

هنوز در ريتم ها غرقيم

 

She's a milion of butterflies

اون دختر میلیون ها پروانه است

 

She's the light to my eyes, my blind eyes

او نور چشمان من است، چشمان نابيناي من

 

There are thousands of us

هزاران نفر شبيه ما وجود دارد

 

We are feeble like glass

ما مانند شيشه ضعيفيم

 

Still lost in rhymes

هنوز در ريتم ها غرقيم

 

She's a milion of butterflies

اون دختر میلیون ها پروانه است

 

She's the light to my eyes, my blind eyes

او نور چشمان من است، چشمان نابيناي من

 

Look at this tree, it's crying with him

به این درخت نگاه کن، دارد با آن مرد گریه میکند

 

Look at this girl, and her [?]

به این دختر نگاه کن ، و او [؟]

 

Look at this man, he loves her, only in her head

به اين مرد نگاه كن، او دختر را دوست دارد، فقط در ذهن آن دختر

 

And look at me, I'm like this tree

و به من نگاه کن ، من مثل این درخت هستم

 

There are thousands of us

هزاران نفر شبيه ما وجود دارد

 

We are feeble like glass

ما مانند شيشه ضعيفيم

 

Still lost in rhymes

هنوز در ريتم ها غرقيم

 

She's a milion of butterflies

اون دختر میلیون ها پروانه است

 

She's the light to my eyes, my blind eyes

او نور چشمان من است، چشمان نابيناي من

 

There are thousands of us

هزاران نفر شبيه ما وجود دارد

 

We are feeble like glass

ما مانند شيشه ضعيفيم

 

Still lost in rhymes

هنوز در ريتم ها غرقيم

 

She's a milion of butterflies

اون دختر میلیون ها پروانه است

 

She's the light to my eyes, my blind eyes

او نور چشمان من است، چشمان نابيناي من

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *