آهنگ Lord Huron به نام The Night We Met

تک
آهنگ Lord Huron به نام The Night We Met

| آهنگ Lord Huron به نام The Night We Met را هم‌اکنون دانلود کنید.!

| هم‌اکنون میتوانید این آهنگ را با دو کیفیت متفاوت + متن آهنگ و ترجمه فارسی دریافت نمایید.!

| آین آهنگ موسیقی متنِ سریال ۱۳ دلیل برایِ اینکه میباشد.!

آهنگ Batu Onat به نام Impatient

تک
آهنگ Batu Onat به نام Impatient

| آهنگ Batu Onat به نام Impatient را هم‌اکنون دانلود کنید.!

| هم‌اکنون میتوانید این آهنگ را با دو کیفیت متفاوت + متن آهنگ و ترجمه فارسی دریافت نمایید.!

| این آهنگ در سال ۲۰۱۹ منتشر شد.!

آهنگ ۲Scratch به نام Afterlife

تک
آهنگ ۲Scratch به نام Afterlife

| آهنگ ۲Scratch به نام Afterlife را هم‌اکنون دانلود کنید.!

| هم‌اکنون میتوانید این آهنگ را با دو کیفیت متفاوت + متن آهنگ و ترجمه فارسی دریافت نمایید.!

| این آهنگ در سال ۲۰۲۰ منتشر شد.!