آهنگ Tones and I به نام Dance Monkey

آهنگ Tones and I به نام Dance Monkey

| آهنگ Tones and I به نام Dance Monkey را هم‌اکنون دانلود کنید.!

| هم‌اکنون میتوانید این آهنگ را با دو کیفیت متفاوت + متن آهنگ و ترجمه فارسی دریافت نمایید.!

[تهیه شده توسط رسانه مــوزیــک درمــانــی]

[MusicDarmani.Ir]

__________

 

They say "Oh my god I see the way you shine"

اونا میگن "خدای من، میبینم که چطور میدرخشی"

 

Take your hand, my dear, and place them both in mine

دستاتو جفتشو تو دستای من بذار عزیزم

 

You know you stopped me dead when I was passing by

میدونی که کاری کردی وقتی دیدمت شبیه مرده ها خشکم‌ زد

 

And now I beg to see you dance just one more time

و حالا التماس میکنم‌ یه بار دیگه در حال رقصیدن ببینمت

 

Ooh I see you, see you, see you every time

اوووه میبینمت، میبینمت، هربار میبینمت

 

And oh my I, I like your style

و اوه، من از استایلت خوشم میاد

 

You, you make me, make me, make me wanna cry

تو، تو باعث میشی، باعث میشی، باعث میشی بخوام گریه کنم

 

And now I beg to see you dance just one more time

و حالا التماس میکنم یه بار دیگه در حال رقصیدن ببینمت

 

So I say

پس‌ میگم

 

Dance for me, dance for me, dance for me oh oh oh

برقص برام، برقص برام، برقص برام اوه اوه اوه

 

I've never seen anybody do the things you do before

هیچوقت هیچکسو ندیدم که کارایی که تو میکنی رو انجام بده

 

They say move for me, move for me, move for me ay ay ay

اونا میگن تکون بده برام، تکون بده برام، تکون بده برام ای ای ای

 

And when you're done I'll make you do it all again

و وقتی که تموم شد، کاری میکنم که دوباره انجامش بدی

 

I said oh my god I see you walking by

گفتم، اوه خدای من، دیدمت که داشتی رد میشدی

 

Take my hands, my dear, and look me in my eyes

دستامو بگیر، عزیزم، و تو چشام نگاه کن

 

Just like a monkey I've been dancing my whole life

درست مثه یه میمون کل زندگیمو داشتم میرقصیدم

 

But you just beg to see me dance just one more time

ولی تو التماس میکنی که فقط یه بار دیگه منو ببینی که میرقصم

 

Ooh I see you, see you, see you every time

اوه میبینمت، میبینمت، هربار میبینمت

 

And oh my I, I like your style

و من اوه، استایلتو دوست دارم

 

You, you make me, make me, make me wanna cry

تو، تو باعث میشی، باعث میشی، باعث میشی بخوام گریه کنم

 

And now I beg to see you dance just one more time

و حالا التماس میکنم که یه بار دیگه ببینم میرقصی

 

So I say

پس میگم

 

Dance for me, dance for me, dance for me oh oh oh

برقص برام، برقص برام، برقص برام اوه اوه اوه

 

I've never seen anybody do the things you do before

هیچوقت هیچکسو ندیدم که کارایی که تو میکنی رو انجام بده

 

They say move for me, move for me, move for me ay ay ay

اونا میگن تکون بده برام، برام تکون بده، برام تکون بده ای ای ای

 

And when you're done I'll make you do it all again

و وقتی تموم شد کاری میکنم که همشو دوباره انجام بدی

 

They say

اونا میگن

 

Dance for me, dance for me, dance for me oh oh oh, oh oh, oh oh

برقص برام، برقص برام، برقص برام اوه اوه اوه

 

I've never seen anybody do the things you do before

هیچوقت هیچکسو ندیدم که کارایی که تو میکنی رو انجام بده

 

They say move for me, move for me, move for me ay ay ay

اونا میگن تکون بده برام، تکون بده برام، تکون بده برام ای ای ای

 

And when you're done I'll make you do it all again

و وقتی تموم شد کاری میکنم که همشو دوباره انجام بدی

 

Ooh (All again, all again)

اوهه ( دوباره و دوباره)

 

Woah-oh, woah-oh, oh

اوه اوه اوه

 

Ooh (All again, all again)

اوه (دوباره و دوباره

 

Ah ah, ah ah, ay

آه آه

 

They say

اونا میگن

 

Dance for me, dance for me, dance for me oh oh oh

برقص برام، برقص برام، برقص برام اوه اوه اوه

 

I've never seen anybody do the things you do before

هیچوقت هیچکسو ندیدم که کارایی که تو میکنی رو انجان بده

 

They say move for me, move for me, move for me ay ay ay

اونا میگن تکون بده برام، تکون بده برام، تکون بده برام ای ای ای

 

And when you're done I'll make you do it all again

و وقتی که تموم شد کاری میکنم که دوباره همشو انجام بدی

 

They say

اونا میگن

 

Dance for me, dance for me, dance for me oh oh oh, oh oh, oh oh

برقص برام، برقص برام، برقص برام اوه اوه اوه

 

I've never seen anybody do the things you do before

هیچوقت هیچکسو ندیدم که کارایی که تو میکنی رو انجام بده

 

They say move for me, move for me, move for me ay ay ay

اونا میگن تکون بده برام، تکون بده برام، تکون بده برام ای ای ای

 

And when you're done I'll make you do it all again

و وقتی که تموم شد کاری میکنم که دوباره همشو انجام بدی

 

All again

دوباره

 

[MusicDarmani.ir]

[t.me/MusicDarmaniii]

[Instagram.com/MusicDarmaniii]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *